Dode bijenkast na winter

Foto 1: Dode bijtjes in de kast

Onderzoek oorzaken bijensterfte 2020-2021

Uitgangspunten:

-6 Segeberger bijenkasten naast elkaar

-Kast 6 tegen begroeiing, kast 1 verste daar vandaan

-Vliegopening richting westen, uit de wind

-1e jaars volken, bijgevoerd aan begin van seizoen om op te sterken van de reis.

-Geen honing geoogst aan einde van seizoen

-Varoamijt bestrijding middels roofmijt, helaas door logistieke problemen 1e keer dode roofmijnen, wij hebben de bijenkasten 2,5 uur rijden staan in Duitsland en kunnen door corona niet makkelijk even heen en weer. 2 weken na de 1e enting 2e enting gedaan op alle kasten op de Varoamijt plank, dat is dat stukje vilt, en kast 1 het restje roofmijt gegeven.

– Temperatuur is afgelopen winter koud geweest, even warm en aansluitend weer koudegolf.

Kast 1: Winter doorgekomen en vliegt weer

Kast 2: dood

Kast 3: dood

Kast 4: dood

Kast 5: dood

Kast 6: winter doorgekomen en vliegt weer

1) Te laat met Varoamijt bestrijding begonnen waardoor kast 2-3-4-5 iets last van Varoamijt hebben gehouden, kast 6 was natuurlijk al met roofmijt voorzien, kast 1 is extra met restje roofmijt geënt. Varoamijt is wel aanwezig en soms iets in meerdere mate, doch ik denk niet dat dit 100% oorzaak is van de sterfte. We vinden wel redelijk veel dode Varoamijt terug op enkele lades, het lijkt er op dat de roofmijt echt zijn werk goed aan het doen was.

Foto 2: Bij en varoamijt

2) Wilde temperatuurwisseling in begin seizoen (te weinig bijen om zichzelf warm te houden)

3) Probleem met vlieggat, deze was dicht met dode bijen en redelijk luchtdicht (konden ook niet uitvliegen of beluchten). Daarnaast de Varoamijt plank erin en rooster ook met meerdere lagen bijen, redelijk compacte laag. Dit kan zuurstofgebrek veroorzaken. Daarnaast is een deel vd honing dun en waterig, en lijkt wel of een deel gist, hierbij komt o.a. co2 vrij wat zuurstof verdrijft, lijkt wel of volk gestikt is. Er zijn plekken waar de bijen nog gewoon in werkhouding gevonden zijn, alsof ze overvallen zijn door iets

Foto 3:

4) meer propolis als bestrijding van schimmelinfectie

5) we hadden even in 1e instantie gedacht dat gif een oorzaak zou kunnen zijn, daar hebben we niet direct een link kunnen leggen, zo was niet te zien dat er bijen met de tong naar buiten tussen zaten, mocht iemand dat herkennen in de foto’s laat mij dan even weten.

6) Voedselgebrek, de ramen zaten nog redelijk vol met honing er was voldoende voedsel in de kast. Verhongeren lijkt niet de oorzaak

In de kasten hebben we schimmel aangetroffen en maden, dit ziet eruit alsof dit gebeurd is nadat de volken overleden zijn, geen warmte door levende bijen is ook vocht in kast krijgen en houden, de schimmel is vermoed ik ontstaan nadat het volk is gestorven.

3 vd 4 kasten hebben we nu uit elkaar gehaald, de 4e komt bij de volgende rit, puur praktisch paste niet alles in de auto.

Foto 4:

Uit kast 3 is 1 pot bijen gekomen

Uit kast 4 zijn 4 potten bijen gekomen

Uit kast 2 zijn 3 potten bijen gekomen

Wat zijn de maatregelen die wij gaan nemen om de kasten gezonder te houden:

1) we gaan de kasten plaatsen op een soort eigengemaakt compostrek om de roofmijt het hele seizoen onder de kasten te laten leven zodat deze in het jaar mee kunnen groeien met het volk en bij voldoende temperatuur hun werk kunnen blijven doen. Daarnaast gaan we 2x per jaar verse roofmijt enten waardoor we zeker weten dat de hoeveelheid voldoende is, chemische bestrijding is niet nodig zoals ik afleid aan de dode bijen, op tijd met roofmijt beginnen en onderhouden is natuurlijke bestrijding voldoende.

Foto 5:

2) we gaan elk jaar voor optijd de winter de onderste deel van de, die met de ingang en de Varoamijt plank schoonmaken zodat er voldoende beluchting in de kast kan blijven plaats vinden. Doordat we deze op het “compostrek” plaatsen houden we de extreme koude tegen.

Foto 6:

3) we gaan de ingang van de Segeberger kast anders maken, nu loopt deze af en dode bijen vullen al snel de doorgang naar buiten, die ga ik omgekeerd plaatsen zodat er, mochten er dode bijen voor de uitgang liggen, deze niet de doorgang direct gaan verstoppen en beluchting vd kast belemmeren.

4) door het compostrek maken we ook een brug tussen de kasten voor betere toegang natuurlijk voorkomende roofmijt.

5) We overwegen de varoamijtplank en het fijne gaas onderin te vervangen door iets grofmaziger gaas zodat dode bijen niet in de kast blijven liggen maar kunnen doorvallen naar het compost rek(al zit je dan nog wel met bij dicht afsluiten van de kast voor bv transport).

Onderstaand foto’s van het drama in mijn kasten, niet iets om vrolijk van te worden doch wel leerzaam.

Ik hoop op input van jullie zodat ik meer te weten kan komen over te verbeterpunten. Deze kan ik dan posten en andere helpen. Ik denk dat delen van informatie, van zowel gezonde als probleemgevallen belangrijk is om samen inzicht te krijgen in wat er speelt onder de imkers. Het overgrote deel zal de informatie via de vereniging krijgen en daar zijn/haar vragen stellen, het zou leuk zijn als er ook tussen de verenigingen een meer openbare informatie uitwisseling gaat plaats vinden. Om 3 redenen:

  1. Als informatie meer openbaar is is het voor geïnteresseerde ook inzichtelijker meerdere zijden van de honingbij te leren kennen, niet alleen de blijebij plaatjes of doom scenario’s maar ook tussenliggende processen.
  2. Er sneller informatie tussen leden van de verenigingen kan worden gedeeld
  3. Er zijn ook mensen zoals ik die niet de behoefde voelen zich bij een vereniging aan te sluiten en toch met deze boeiende materie bezig willen zijn. Ik probeer zo veel mogelijk zelf ook uit te vinden en de mechanismes te begrijpen. Onderzoek op internet naar de meer uitzonderlijke incidenten zoals deze winter in onze kasten is best nog lastig.

Daarnaast hoop ik dat mensen als ze iets mee maken meer documenteren en onderzoeken wat de oorzaak is zodat hieruit collectief kan worden geleerd.

Het is niet erg om fouten te maken, belangrijkste is dat er collectief van geleerd kan worden en verbeterpunten kunnen worden gemaakt, dit in belang van de imker (meer plezier in de hobby) en nog belangrijker een betere gezondheid voor de bijen.

Onderstaand de overige fotos van de onderzoekssessie:

Foto 7: Honing
Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Foto 13:

Foto 14: bij met varoamijt
Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Foto 19:

Foto 20:

Foto 21:

Foto 22:

Foto 23:

foto 24:

Foto 25:

Foto 26:

Foto 27:

Foto 28:

Foto 29:

Foto 30:

Foto 31:

Foto 32:

Foto 33:

Foto 35: Cellen lijken te schuimen, zou gisting kunnen zijn
Foto 36:

Foto 37:

Foto 38: Varoamijt in honing

Foto 39:

Foto 40: Helder

Foto 41: Opmerkelijk de kleuren naast elkaar

Foto 42:

Foto 43: Toch iets met de in/uitgang.

Foto 44:

Foto 45:

Foto 46: Mooi op kleur nog

Foto 47:

Foto 48: Maden van een vlieg die op de dode bodys teren.

Foto 49:

Foto 50:

Foto 51:

Foto 52: Varoamijt los

Foto 53:

Foto 54:

Foto 55: gewoon aan het werk, let op de belletjes links in de andere cellen

Foto 56:

Foto 57:

Foto 58: leguber tijd staat ineens stil.

Foto 59: Bezig tot einde

Foto 60:

Foto 61:

Foto 62:

Foto 63:

Foto 64:

Foto 65: werken tot einde

Foto 66: gewoon alsof tijd is bevroren

Foto 67:

Foto 68: Leven stopt ineens

Foto 69:

Foto 70:

Foto 71:

Foto 72:

Foto 73:

Foto 74:

Foto 75:

Foto 76:

Foto 77:

Foto 78:

Foto 79: Is niet meer door te komen door de vliegopening, opvallend op deze foto de tong uit wat opmerkelijk is en kan duiden op gif.

Foto 80:

Foto 81:

Foto 82: Sommige met varoamijt, vele ook niet

Foto 83: Je ziet dat de ingang niet meer door te komen was, alles wat leefde kon niet naar buiten, aan de kleur vd bijen kan je zien welke al langer liggen

Foto 84: Gedachte om vliegopening om te keren zodat doorgan langer open blijft

Foto 85: verschil in de kasten, 3 kasten 3 rijen.

Foto 87: Potten vol dode bijen