Meer bloemen en bijen in de bermen van Hilversum

Cool, Fijn dat de gemeente aandacht gaat besteden aan de biodiversiteit in de gemeente. Ik wordt hier heel Bij en Blij van.


Trots om ondernemer in Hilversum te mogen zijn.


Onderstaand het persbericht welk Hilversum vandaag uit doet gaan:

Wethouders Bart Heller (links) en Arno Scheepers (rechts) bevestigen samen het eerste informatiebord ‘Hier maaien we minder voor meer bloemen, bijen en vlinders!’

De gemeente Hilversum wil de biodiversiteit in het openbaar groen vergroten. Foto: Studio KastermansMeer bloemen en bijen in de bermen van Hilversum

De gemeente Hilversum wil de biodiversiteit in het openbaar groen vergroten en start hiervoor dit voorjaar een tweede proef. Door minder te maaien, krijgen planten meer de ruimte om tot bloei te komen. Insecten als de wilde bij en roofinsecten die de eikenprocessierups opeten hebben hier baat bij, maar ook vogels. Hilversum is sinds 2019 een bijvriendelijke gemeente.Wethouder Arno Scheepers (Openbare Ruimte): “Dit betekent dat we in de openbare ruimte meer bloemen en planten krijgen en minder gras. Een belangrijke proef, zeker nu het seizoen van de eikenprocessierups er weer aankomt. Op deze manier stimuleren we de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de rups zoals roofinsecten, mussen en mezen.”Wethouder Bart Heller (Natuur): “Biodiversiteit is zo belangrijk om onze natuur in stand te houden. De wilde bij, die met uitsterven bedreigd wordt, is essentieel voor ons hele voedselsysteem. Zonder bestuiving geen bevruchting van planten. De bij staat aan het begin van onze voedselketen.”Een bloeiende proeftuin

Na een succesvolle pilot uit 2019, waarbij er op drie plaatsen minder gemaaid werd en waar nodig extra gezaaid, breidt de gemeente de pilot uit tot 30 hectare aan openbare bermen en grasvelden. Dat is een oppervlakte van 60 voetbalvelden. In deze gebieden zal twee keer per jaar gemaaid worden in plaats van vier tot acht keer per jaar. Ook wordt niet alles tegelijk gemaaid, zodat bloemenzaden kunnen rijpen en zich verspreiden en insecten een schuilplaats houden. Dit betekent dat deze bermen en grasvelden er anders uit gaan zien: er komt meer variatie in soorten en in hoogte.Door minder te maaien, verwacht de gemeente dat er meer variatie komt aan wilde bijen en andere insecten. Dat is weer gunstig voor vogels en vleermuizen. De beplanting in de proefgebieden zal ook worden onderzocht.Natuurlijke bermen verwelkomen natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups

Het uitbreiden van het bijvriendelijk maaibeheer is ook nuttig in de bestrijding en beheersing van de eikenprocessierups. Dit biedt meer plaats aan de natuurlijke vijanden, zoals roofinsecten, mussen, mezen en vleermuizen. Daarnaast komt er op een aantal plekken in de stad ook nestkasten te hangen voor mezen. Hiermee zal het aantal natuurlijke vijanden van deze rups toenemen en na een aantal jaren de overlast van de rups afnemen.De overlast helemaal wegnemen is niet mogelijk, maar het ecologisch systeem van de stad moet beter in balans worden gebracht. Hiermee is Hilversum ook beter bestand tegen mogelijke toekomstige plaagsoorten.Naast het verbeteren van het leefgebied van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups blijft het wegzuigen van nesten van deze rups noodzakelijk om overlast te voorkomen. In 2021 worden daarom, net als in 2020, risicobomen vroegtijdig geïnspecteerd, zodat de gemeente snel kan ingrijpen.Bijlage

Overzicht locaties aangepast maaibeheer 2021Meer informatie

Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 – 34 34 20 75